bài tập sgk sinhhọc

 1. Học Lớp

  Giải bài "số lượng thỏ và mèo rừng lại tăng và giảm theo chu kỳ" trang 174 SGK sinh học lớp 12 phần: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

  Giải bài "Quan sát hình 39.1b và cho biết vì sao số lượng thỏ và mèo rừng lại tăng và giảm theo chu kỳ gần giống nhau" trang 174 SGK sinh học lớp 12 phần: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật Quan sát hình 39.1b và cho biết vì sao số lượng thỏ và mèo rừng lại tăng và giảm theo chu kỳ...
 2. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

  Giải bài 5 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Hậu quả của tăng dân số quá nhanh là gì? Chúng ta cần làm gì để khắc phục điều đó? Học lớp hướng dẫn giải Hậu quả của phát triển dân số không hợp lí: - Tăng dân số quá mức dẫn đến thiếu nơi ở...
 3. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

  Giải bài 4 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư và nhập cư của quần thể người có ảnh hưởng như thế nào tới tăng dân số? Lấy ví dụ của Việt Nam để minh hoạ. Học lớp hướng dẫn giải - Sức sinh...
 4. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

  Giải bài 3 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế như thế nào? Học lớp hướng dẫn giải Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học cùa quần thể khác với tăng trưởng thực tế...
 5. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

  Giải bài 2 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Một quần thể có kích thước ổn định thì 4 nhân tố là mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư và mức độ nhập cư có quan hệ với nhau như thế nào? Học lớp hướng dẫn giải Một quần thể có...
 6. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

  Giải bài 1 trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư. Học lớp hướng dẫn giải Các khái niệm: - Sức sinh sản: là khả năng sinh ra các cá thể mới của...
 7. Học Lớp

  Giải bài "Dân số thế giới đã tăng trưởng với tốc độ ntn..." trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

  Giải bài "Dân số thế giới đã tăng trưởng với tốc độ như thế nào? Tăng mạnh vào thời nào?" trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Quan sát hình 38.4 và trả lời các câu hỏi sau: - Dân số thế giới đã tăng trưởng với tốc độ như thế nào? Tăng mạnh...
 8. Học Lớp

  Giải bài "vì sao số lượng cá thể của quần thể sinh vật..." trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

  Giải bài "Hãy nêu nguyên nhân vì sao số lượng cá thể của quần thể sinh vật luôn thay đổi và nhiều quần thể sinh vật không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học?" trang 170 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) Hãy nêu nguyên nhân vì sao số lượng cá thể...
 9. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Giải bài 5 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì? A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường. B. Các cá thể tận dụng...
 10. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Giải bài 4 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Thế nào là mật độ cá thể của quần thể? Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới các đặc điểm sinh thái khác của quần thể như thế nào? Học lớp hướng dẫn giải - Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể của quần...
 11. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Giải bài 2 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Quần thể được phân chia thành các nhóm tuổi khác nhau như thế nào? Nhóm tuổi của quần thể có thay đổi không và phụ thuộc vào những nhân tố nào? Học lớp hướng dẫn giải Nhóm tuổi của quần thể được phân chia...
 12. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Giải bài 3 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó. Lấy ví dụ minh hoạ. Học lớp hướng dẫn giải Các cá thể trong quần thể có thể phân bố theo nhóm, đồng đều...
 13. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Giải bài 1 trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường? Học lớp hướng dẫn giải Sự hiếu biết về tỉ lệ giới tính có ý nghĩa quan trọng trong chăn nuôi gia...
 14. Học Lớp

  Giải bài "Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao" trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Giải bài "Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao" trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao? Học lớp hướng dẫn...
 15. Học Lớp

  Giải bài "mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A, B, C" trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Giải bài "Quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A, B, C" trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A,B,C: A) Quần thể bị đánh bắt ..... ? B) Quần thể được khai ...
 16. Học Lớp

  Giải bài "3 dạng tháp tuổi A, B, C và các nhóm tuổi trong mỗi tháp tuổi trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Giải bài "Quan sát hình 37.1 kết hợp với kiến thức đã học trong Sinh học 9, hãy điền tên cho 3 dạng tháp tuổi A, B, C và các nhóm tuổi trong mỗi tháp tuổi. Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi đó." trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Quan sát hình...
 17. Học Lớp

  Giải bài "các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính" trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Giải bài "Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính, từ đó cho biết tỉ lệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào?" trang 165 SGK sinh học lớp 12 phần: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về...
 18. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 159 SGK sinh học lớp 12 phần: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

  Giải bài 3 trang 159 SGK sinh học lớp 12 phần: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện mối quan hệ nào trong quần thể? Lối sống bầy đàn ở động vật đem lại cho quần thể những lợi ích gì? Học lớp hướng dẫn giải...
 19. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 159 SGK sinh học lớp 12 phần: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

  Giải bài 2 trang 159 SGK sinh học lớp 12 phần: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể Hãy nêu các ví dụ về quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. Tại sao nói quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể là các đặc điếm thích nghi của sinh vật...
 20. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 159 SGK sinh học lớp 12 phần: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

  Giải bài 1 trang 159 SGK sinh học lớp 12 phần: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật? A. Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật. B. Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài. C. Các...