tiến hóa

 1. Học Lớp

  Chuyên đề bằng chứng và cơ chế tiến hóa

  Các bằng chứng tiến hóa Học thuyết tiến hóa của Đacuyn HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI Cá nhân tiến hóa Quá trình hình thành quần thể thích nghi Loài và các cơ chế cách li sinh sản của loài Hình thành loài khác khu vực địa lí Hình thành loài cùng khu vực địa lí Tiến hóa lớn Ôn tập chương 6...
 2. Học Lớp

  Các bằng chứng tiến hóa

  I. BẰNG CHỨNG TRỰC TIẾP CHÍNH LÀ CÁC HÓA THẠCH Hóa thạch là các di tích của sinh vật đã từng sinh sống trong các thời đại địa chất còn lưu lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất. Hóa thạch có ý nghĩa rất to lớn trong nghiên cứu tiến hóa Căn cứ vào hóa thạch trong các lớp đất đá có thể suy ra...
 3. Học Lớp

  Học thuyết tiến hóa của Đacuyn

  I. QUAN ĐIỂM CỦA ĐACUYN VỀ BIẾN DỊ CÁ THỂ VÀ CHỌN LỌC TỰ NHIÊN 1. Biến dị và di truyền Các cá thể của cùng một bố mẹ mặc dù giống với bố mẹ nhiều hơn so với cá thể không có họ hàng nhưng chúng vẫn khác biệt nhau về nhiều đặc điểm (biến dị cá thể). Phần nhiều, các biến dị này được di truyền lại...
 4. Học Lớp

  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI

  I. QUAN NIỆM VỀ TIẾN HOÁ 1. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. Theo quan niệm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, tiến hóa có thể chia thành 2 quá trình là tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn. 2. Nguồn biến dị di truyền của quần thể Biến dị sơ cấp: các đột biến (đột biến gen, đột biến NST) Biến dị...
 5. Học Lớp

  Cá nhân tiến hóa

  Khái niệm: Nhân tố tiến hóa là nhân tố làm biến đổi vốn gen của quần thể, gồm có: đột biến, di nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên. I. ĐỘT BIẾN Đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền. Chỉ có các đột biến xảy ra trong tế bào sinh dục tạo...
 6. Học Lớp

  Loài và các cơ chế cách li sinh sản của loài

  I. LOÀI SINH HỌC 1. Khái niệm loài sinh học Loài (giới hạn ở loài giao phối) là một nhóm quần thể có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí, có khu phân bố xác định, trong đó các cá thể có khả năng giao phối tự nhiên với nhau sinh ra thế hệ con hữu thụ và được cách li...
 7. Học Lớp

  Hình thành loài khác khu vực địa lí

  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI Khái niệm: Hình thành loài là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc. II. HÌNH THÀNH LOÀI KHÁC KHU VỰC ĐỊA LÍ (HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CON ĐƯỜNG CÁCH LI ĐỊA...
 8. Học Lớp

  Hình thành loài cùng khu vực địa lí

  Khi không có sự cách li địa lí, vẫn có nhiều cơ chế làm cho quần thể của loài ban đầu được phân hóa thành nhiều quần thể phân bố liền kề nhau, thậm chí trên cũng một khu vực địa lí nhưng lại cách li sinh sản với nhau. I. HÌNH THÀNH LOÀI BẰNG CÁCH LI TẬP TÍNH VÀ CÁCH LI SINH THÁI 1. Hình thành...
 9. Học Lớp

  Ôn tập chương 6

  I. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA II. HỌC THUYẾT TIẾN HÓA So sánh quan niệm Đacuyn và quan niệm hiện đại III. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA Vai trò của các nhân tố trong quá trình tiến hóa IV. SO SÁNH CÁC CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH LOÀI
 10. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 135 SGK sinh học lớp 12 phần: Tiến hóa lớn

  Giải bài 3 trang 135 SGK sinh học lớp 12 phần: Tiến hóa lớn Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này? A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới. B. Sự tiêu...
 11. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 135 SGK sinh học lớp 12 phần: Tiến hóa lớn

  Giải bài 2 trang 135 SGK sinh học lớp 12 phần: Tiến hóa lớn Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúc khá đơn giản? Học lớp hướng dẫn giải Bên cạnh những loài có cấu tạo cơ thể phức tạp vẫn có rất nhiều loài có cấu tạo đơn bào đơn giản như các...
 12. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 135 SGK sinh học lớp 12 phần: Tiến hóa lớn

  Giải bài 1 trang 135 SGK sinh học lớp 12 phần: Tiến hóa lớn Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh Học lớp hướng dẫn giải Có thể vẽ sơ đồ chung giống như một cái cây có nhiều cành, với nhiều tầng, nhiều lớp. Các nhóm loài...
 13. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 4 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Tại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ? Học lớp hướng dẫn giải Cần phải báo vệ sự đa dạng của các loài cây, ngay cả các cây hoang dại vì...
 14. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 3 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường đa bội hoá. Học lớp hướng dẫn giải - Cơ thể lai khác loài thường bất thụ, đa bội hóa cơ thể lai khác loài để có cơ thể lai chức 2 bộ NST của bố mẹ, quá trình...
 15. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 2 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm loàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế...
 16. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 5 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Hãy chọn câu đúng nhất. Từ quần thế cây 2n người ta tạo ra được quần thể cây 4n quần thể cây 4n có thể xem là một loài mới, vì sao? A. Quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng NST. B. Quần...
 17. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 1 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích. Học lớp hướng dẫn giải Không có cách li địa lí thì loài mới vẫn có thể hình thành nếu giữa...
 18. Học Lớp

  Giải bài "lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật" trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài "Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra đối với các loài động vật?" trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra đối với các...
 19. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 128 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài

  Giải bài 4 trang 128 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất? A. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành lên loài mới. B. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới...
 20. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 128 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài

  Giải bài 3 trang 128 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài Tại sao cách li địa lí lại là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới ở động vật? Học lớp hướng dẫn giải Quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh...