Giải bài 2 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 2 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm loàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông mới có bộ NST 2n = 52.

Học lớp hướng dẫn giải
Ta thấy loài bông trồng ở Mĩ có 52 NST nhưng có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ ⟹ mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài: oài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm loàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ.
Loài bông trồng ở Mĩ này được hình thành nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa:
qua-trinh-hinh-thanh-loai-tiep-theo-png.3289
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook