Giải bài 3 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 3 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường đa bội hoá.

Học lớp hướng dẫn giải
- Cơ thể lai khác loài thường bất thụ, đa bội hóa cơ thể lai khác loài để có cơ thể lai chức 2 bộ NST của bố mẹ, quá trình giảm phân bình thường và trở nên hữu thụ à loài mới. Loài mới đa bội cách li sinh sản với bố mẹ.
Vd: Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52, trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa từ loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn và loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ.
qua-trinh-hinh-thanh-loai-tiep-theo-png.3290
 

Bình luận bằng Facebook