bài tập nguyên hàm

 1. Học Lớp

  Giải bài tập nguyên hàm hai trường hợp

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt {\frac{{x – 1}}{{x + 1}}} .$ Giải Vì điều kiện $\frac{{x – 1}}{{x + 1}} \ge 0$ $ \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}} {x \ge 1}\\ {x < – 1} \end{array}} \right.$, ta xét hai trường hợp: Trường hợp 1: Với $x \ge 1$ thì: $\int f (x)dx$ $ = \int...
 2. Học Lớp

  3 cách giải bài tập nguyên hàm hay

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt {1 + {x^2}} .$ Giải Ta có thể trình bày theo hai cách sau: Cách 1: Đặt $x = \tan t$, $ – \frac{\pi }{2} < t < \frac{\pi }{2}$, suy ra: $dx = \frac{{dt}}{{{{\cos }^2}t}}$ và $\sqrt {1 + {x^2}} dx = \frac{{dt}}{{{{\cos }^3}t}}.$ Khi đó: $\int f (x)dx$ $ =...
 3. Học Lớp

  2 cách giải bài tập nguyên hàm siêu hay

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{{2{x^2} – 1 + 3\sqrt {{x^2} – 1} }}.$ Lời giải Ta có thể trình bày theo hai cách sau: Cách 1: Đặt $t = \sqrt {{x^2} – 1} $ thì ${t^2} = {x^2} – 1$, suy ra: $2tdt = 2xdx$ và $\frac{{xdx}}{{2{x^2} – 1 + 3\sqrt {{x^2} – 1} }}$ $ = \frac{{xdx}}{{2\left(...
 4. Học Lớp

  Lời giải bài tập nguyên hàm hay

  Tìm nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \frac{1}{{\sqrt {{{[(x – a)(b – x)]}^3}} }}$ với $a < b.$ Giải bài tập Đặt $x = a + (b – a){\sin ^2}t$, với $0 \le t \le \frac{\pi }{2}$ suy ra: $dx = 2(b – a) \sin t \cos tdt$ $ = (b – a)\sin 2tdt$, $\frac{{dx}}{{\sqrt {{{[(x – a)(b – x)]}^3}} }}$ $ =...
 5. Học Lớp

  Bài tập nguyên hàm hai khả năng

  Tìm nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \frac{1}{{(x + 1)\sqrt {{x^2} + 2x + 2} }}.$ Giải Đặt $t = \frac{1}{{x + 1}}$ thì $x = \frac{1}{t} – 1$ suy ra: $dx = – \frac{1}{{{t^2}}}dt$, $\frac{{dx}}{{(x + 1)\sqrt {{x^2} + 2x + 2} }}$ $ = \frac{{t\left( { – \frac{1}{{{t^2}}}} \right)dt}}{{\sqrt...
 6. Học Lớp

  Bài tập nguyên hàm có lời giải đầy đủ

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{{6{x^3} + 8x + 1}}{{\left( {3{x^2} + 4} \right)\sqrt {{x^2} + 1} }}.$ Giải chi tiết Ta có: $\frac{{6{x^3} + 8x + 1}}{{3{x^2} + 4}}$ $ = 2x + \frac{1}{{3{x^2} + 4}}.$ Do đó: $I = \int f (x)dx$ $ = \int {\left( {2x + \frac{1}{{3{x^2} + 4}}} \right)}...
 7. Học Lớp

  Giải bài tập nguyên hàm khó sau

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt {{x^2} + a} .$ Giải Đặt $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {u = \sqrt {{x^2} + a} }\\ {dv = dx} \end{array}} \right.$ $ \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {du = \frac{{xdx}}{{\sqrt {{x^2} + a} }}}\\ {v = x} \end{array}} \right.$ Khi đó: $I = \int...
 8. Học Lớp

  15 dạng bài tập nguyên hàm có lời giải chi tiết

  Để giúp hs giải bài tập nguyên hàm tốt, bài viết đã hệ thống 15 dạng bài tập nguyên hàm thường gặp. Ứng với mỗi dạng bài tập đều có cơ sở lý thuyết, lời giải bài tập nguyên hàm, các bài được sắp xếp từ căn bản tới nâng cao. Dạng toán 1: Tìm nguyên hàm các hàm số chứa căn thức (hàm số vô tỉ) dựa...
 9. Học Lớp

  Giải 7 bài tập nguyên hàm chi tiết

  Bài tập nguyên hàm sẽ minh họa tốt nhất các công thức trong bảng nguyên hàm mà ta đã học bài hôm trước. Bài viết này giới thiệu 7 bài nguyên hàm kèm lời giải chi tiết được sắp xếp từ căn bản tới nâng cao để học sinh dễ hiểu Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \left( {x +...
 10. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn - Trần Văn Tài

  Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn - Trần Văn Tài TẢI XUỐNG
 11. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng của tích phân - Lê Bá Bảo

  Ứng dụng của tích phân - Lê Bá Bảo TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio

  Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio TẢI XUỐNG
 13. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Đăng Việt Đông

  Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Đăng Việt Đông TẢI XUỐNG
 14. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết

  Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết TẢI XUỐNG
 15. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển chọn 280 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân - Phan Trung Hiếu

  Tuyển chọn 280 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân - Phan Trung Hiếu TẢI XUỐNG
 16. Học Lớp

  Toán 12 Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông

  Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông TẢI XUỐNG
 17. Học Lớp

  Toán 12 Tổng hợp bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nhóm Toán

  Tổng hợp bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nhóm Toán TẢI XUỐNG
 18. Học Lớp

  Toán 12 Tổng hợp 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nguyễn Bảo Vương

  Tổng hợp 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nguyễn Bảo Vương TẢI XUỐNG
 19. Học Lớp

  Toán 12 Tóm tắt các dạng toán và bài tập Nguyên hàm - Tích phân - Nguyễn Thanh Sơn

  Tóm tắt các dạng toán và bài tập Nguyên hàm - Tích phân - Nguyễn Thanh Sơn TẢI XUỐNG
 20. Học Lớp

  Toán 12 Tích phân hạn chế máy tính cầm tay - Đặng Việt Đông

  Tích phân hạn chế máy tính cầm tay - Đặng Việt Đông TẢI XUỐNG