bài tập nguyên hàm

  1. Học Lớp

    Toán 12 5 bài tập Tích phân dạng đặc biệt có lời giải - Trần Sĩ Tùng

    5 bài tập Tích phân dạng đặc biệt có lời giải - Trần Sĩ Tùng TẢI XUỐNG
  2. Học Lớp

    Toán 12 Chuyên đề nguyên hàm

    Tổng hợp chuyên đề nguyên hàm bản đầy đủ gồm lý thuyết cô đọng, công thức giải nhanh theo từng dạng nguyên hàm cụ thể A. KIẾN THỨC CƠ BẢNI. NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤT1. Nguyên hàm Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác định trên K (K là khoảng, đoạn hay nửa khoảng). Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của...