Số prôtôn và nơtron của hạt nhân X lần lượt là

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cho phản ứng hạt nhân: $_2^4He + _7^{14}N \to _1^1H + X$. Số prôtôn và nơtron của hạt nhân X lần lượt là
A. 9 và 17.
B. 8 và 17.
C. 9 và 8.
D. 8 và 9.
 

Bình luận bằng Facebook