Sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm dần là

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia γ. Sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm dần là ( bước sóng tăng dần ) $\varepsilon = \frac{{hc}}{\lambda }$
A. tia tử ngoại, tia γ, tia X, tia hồng ngoại.
B. tia γ, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
C. tia X, tia γ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
D. tia γ, tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại.