Hiện tượng quang điện trong

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong
1. Chất quang dẫn
+ Bán dẫn: 2 loại: loại p và loại n.
+ Chất bán dẫn: GE, Si, CdS, PbS,...
⇒ Chất quang dẫn là chất bán dẫn khi không bị chiếu sáng sẽ dẫn điện kém và dẫn điện rất tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

2. Hiện tượng quang điện trong
* Định nghĩa: là hiện tượng tạo thành các lectron và lỗ trống trong khối chất bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp \((\lambda \leq \lambda _0)\) chiếu vào.

II. Quang điện trở
+ Là điện trở phụ thuộc vào ánh sáng.
Hiện tượng quang điện trong.png

III. Pin quang điện (pin Mặt Trời)
+ Là nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
Hiện tượng quang điện trong.png

+ Hiệu suất rất thấp, khoảng 10%.
+ Suất điện động rất nhỏ: 0,5 V → 0,8 V.
* Ứng dụng:
+ Nguồn điện ở vùng sâu, vùng xa.
+ Nguồn điện trong máy tính bỏ túi.
+ Nguồn điện ở các tàu vũ trụ,...
+ Ứng dụng trong các máy đo ánh sáng.
 
Sửa lần cuối: