Giải bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11 Phenol:
Viết các phương trình hóa học điều chế:
- phenol từ benzen (1)
- stiren từ etylbenzen (2)
Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.
Học Lớp hướng dẫn giải
- (1) Điều chế phenol phenol từ benzen:
C$_{6}$H$_{6}$ + Br$_{2}$ ---Fe, to→ C$_{6}$H$_{5}$Br + HBr
C$_{6}$H$_{5}$Br + 2NaOH$_{đặc}$ ---to cao, P cao→ C$_{6}$H$_{5}$ONa + NaBr + H$_{2}$O
C$_{6}$H$_{5}$ONa + CO$_{2}$ + H$_{2}$O ---to→ C$_{6}$H$_{5}$OH + NaHCO$_{3}$
- (2) Điều chế stiren từ etybenzen:
bai-6-trang-193-sgk-hoa-11-png.2471
 

Bình luận bằng Facebook