Cách dùng It is time + quá khứ giả định ( Quá khứ không có thật)

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng It is time + quá khứ giả định ( Quá khứ không có thật)
It is time có thể có nguyên mẫu theo sau :

It’s time to start (Đến giờ khởi hành rồi.)

hoặc có for + túc từ + nguyên mẫu theo sau :

It’s time for us to go (Đến giờ chúng ta phải đi rồi.)

hoặc có cấu trúc chủ từ + quá khứ giả định theo sau :

It’s time we went (Đến giờ chúng ta phải đi rồi.)

It's time we were leaving (Đến giờ chúng ta phải đi.)

Giữa các dạng có một sự khác biệt chút xíu :

It is time + nguyên mẫu chỉ nói lên rằng thời gian đứng đã đến.

It is time + chủ từ + quá khứ giả định nói rằng ta đã trễ chút xíu rồi.

Ta có thể thêm high vào đổi nhấn mạnh ý sau này :

It’s high time we left (Đã trễ giờ ta phải đi rồi.)

It is time + I/he/she/it không thể theo sau bởi were:

It’s time I was going (Đã đến giờ tôi phải đi.)