bàng thái cách (giả định cách)

 1. Học Lớp

  Cách dùng It is time + quá khứ giả định ( Quá khứ không có thật)

  Cách dùng It is time + quá khứ giả định ( Quá khứ không có thật) It is time có thể có nguyên mẫu theo sau : It’s time to start (Đến giờ khởi hành rồi.) hoặc có for + túc từ + nguyên mẫu theo sau : It’s time for us to go (Đến giờ chúng ta phải đi rồi.) hoặc có cấu trúc chủ từ + quá khứ giả...
 2. Học Lớp

  Cách dùng cấu trúc as if/as though + quá khứ giả định

  Cách dùng cấu trúc as if/as though + quá khứ giả định Quá khứ giả định có thể được dùng sau as if/as though để chỉ sự không thực, không có thể hay nghi ngờ ở hiện tại. (Không có sự khác biệt giữa as if và as though.) He behaves as if he owned the place (Gã cư xử như thể gã là chủ cái chỗ đó...
 3. Học Lớp

  Cách dùng của hiện tại giả định

  Cách dùng của hiện tại giả định A. Hiện tại giả định được dùng trong một câu cảm thán nhất định để diễn dạt ước muốn hoặc hy vọng, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên : (God.) bless you ! (Lạy Chúa phù hộ cho anh !) Heaven help us ! (Lạy trời phù hộ chúng ta !) God save the queen ! (Chúa...
 4. Học Lớp

  Hình thức của bàng thái cách

  Hình thức của bàng thái cách A. Giả định cách hiện tại có cùng dạng với nguyên mẫu do đó giả định cách hiện tại của to be là be cho tất cả các ngôi, và của tất cả các động từ khác là dạng y hệt như thì hiện tại chỉ trừ s không có ở ngôi thứ ba số ít : The queen lives here (Thì hiện tại.) (Vị...