nguyên hàm

 1. Học Lớp

  Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{2x - 1}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\)

  Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{2x - 1}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\) trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right)\) là A. \(2\ln \left( {x + 1} \right) + \frac{2}{{x + 1}} + C\). B. \(2\ln \left( {x + 1} \right) + \frac{3}{{x + 1}} + C\). C. \(2\ln...
 2. Học Lớp

  Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x + 5 là

  Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x + 5 là A. x$^2$ + 5x + C. B. 2x$^2$ + 5x + C . C. 2x$^2$ + C D. x$^2$ + C . Trích đề thi chính thức 2019 mã 101
 3. Học Lớp

  Giải bài tập nguyên hàm hai trường hợp

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt {\frac{{x – 1}}{{x + 1}}} .$ Giải Vì điều kiện $\frac{{x – 1}}{{x + 1}} \ge 0$ $ \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}} {x \ge 1}\\ {x < – 1} \end{array}} \right.$, ta xét hai trường hợp: Trường hợp 1: Với $x \ge 1$ thì: $\int f (x)dx$ $ = \int...
 4. Học Lớp

  3 cách giải bài tập nguyên hàm hay

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt {1 + {x^2}} .$ Giải Ta có thể trình bày theo hai cách sau: Cách 1: Đặt $x = \tan t$, $ – \frac{\pi }{2} < t < \frac{\pi }{2}$, suy ra: $dx = \frac{{dt}}{{{{\cos }^2}t}}$ và $\sqrt {1 + {x^2}} dx = \frac{{dt}}{{{{\cos }^3}t}}.$ Khi đó: $\int f (x)dx$ $ =...
 5. Học Lớp

  2 cách giải bài tập nguyên hàm siêu hay

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{{2{x^2} – 1 + 3\sqrt {{x^2} – 1} }}.$ Lời giải Ta có thể trình bày theo hai cách sau: Cách 1: Đặt $t = \sqrt {{x^2} – 1} $ thì ${t^2} = {x^2} – 1$, suy ra: $2tdt = 2xdx$ và $\frac{{xdx}}{{2{x^2} – 1 + 3\sqrt {{x^2} – 1} }}$ $ = \frac{{xdx}}{{2\left(...
 6. Học Lớp

  Lời giải bài tập nguyên hàm hay

  Tìm nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \frac{1}{{\sqrt {{{[(x – a)(b – x)]}^3}} }}$ với $a < b.$ Giải bài tập Đặt $x = a + (b – a){\sin ^2}t$, với $0 \le t \le \frac{\pi }{2}$ suy ra: $dx = 2(b – a) \sin t \cos tdt$ $ = (b – a)\sin 2tdt$, $\frac{{dx}}{{\sqrt {{{[(x – a)(b – x)]}^3}} }}$ $ =...
 7. Học Lớp

  Bài tập nguyên hàm hai khả năng

  Tìm nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \frac{1}{{(x + 1)\sqrt {{x^2} + 2x + 2} }}.$ Giải Đặt $t = \frac{1}{{x + 1}}$ thì $x = \frac{1}{t} – 1$ suy ra: $dx = – \frac{1}{{{t^2}}}dt$, $\frac{{dx}}{{(x + 1)\sqrt {{x^2} + 2x + 2} }}$ $ = \frac{{t\left( { – \frac{1}{{{t^2}}}} \right)dt}}{{\sqrt...
 8. Học Lớp

  Bài tập nguyên hàm có lời giải đầy đủ

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{{6{x^3} + 8x + 1}}{{\left( {3{x^2} + 4} \right)\sqrt {{x^2} + 1} }}.$ Giải chi tiết Ta có: $\frac{{6{x^3} + 8x + 1}}{{3{x^2} + 4}}$ $ = 2x + \frac{1}{{3{x^2} + 4}}.$ Do đó: $I = \int f (x)dx$ $ = \int {\left( {2x + \frac{1}{{3{x^2} + 4}}} \right)}...
 9. Học Lớp

  Giải bài tập nguyên hàm khó sau

  Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt {{x^2} + a} .$ Giải Đặt $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {u = \sqrt {{x^2} + a} }\\ {dv = dx} \end{array}} \right.$ $ \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {du = \frac{{xdx}}{{\sqrt {{x^2} + a} }}}\\ {v = x} \end{array}} \right.$ Khi đó: $I = \int...
 10. Học Lớp

  Giải bài tập nguyên hàm tìm các số a, b

  Tìm các số a, b để hàm số \(f\left( x \right) = a\sin \pi x + b\) thỏa mãn: f(1)=2 và \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx} = 4.\) A. \(a = \pi ,b = 2\) B. \(a = -\pi ,b = 2\) C. \(a = \frac{\pi }{2} ,b = 2\) D. \(a =- \frac{\pi }{2} ,b = 2\) Lời giải Ta có \(f\left( 1 \right) = 2...
 11. Học Lớp

  Giải bài tập nguyên hàm của hàm số sau

  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \frac{1}{{2x + 1}}.\) A. \(\int {f(x)dx = \frac{1}{2}\ln \left| {2x + 1} \right| + C}\) B. \(\int {f(x)dx = -\ln \left| {2x + 1} \right| + C}\) C. \(\int {f(x)dx = -\frac{1}{2}\ln \left| {2x + 1} \right| + C}\) D. \(\int {f(x)dx =\ln \left| {2x + 1} \right| +...
 12. Học Lớp

  15 dạng bài tập nguyên hàm có lời giải chi tiết

  Để giúp hs giải bài tập nguyên hàm tốt, bài viết đã hệ thống 15 dạng bài tập nguyên hàm thường gặp. Ứng với mỗi dạng bài tập đều có cơ sở lý thuyết, lời giải bài tập nguyên hàm, các bài được sắp xếp từ căn bản tới nâng cao. Dạng toán 1: Tìm nguyên hàm các hàm số chứa căn thức (hàm số vô tỉ) dựa...
 13. Học Lớp

  bang nguyen ham của hàm số đơn giản

  Học tốt nguyen ham đơn giản sẽ giúp chúng ta tiếp thu phần nâng cao một cách dễ. Sau đây là bang nguyen ham của 6 hàm số đơn giản Ví dụ 1: Tìm các nguyên hàm sau: \(I = \int\limits {\left( {3x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)} \,dx\). Lời giải a) \(I = \int\limits {\left( {3x + 1}...
 14. Học Lớp

  Toán 12 Tuyệt kĩ Casio hạ gục Nguyên Hàm cực nhanh

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/hL1eQ9NGCvc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 15. Học Lớp

  Toán 12 Phương pháp múa cột tính Nguyên hàm

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/zVp8dSEc5TQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 16. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm từng phần (phần 2)

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/TJrNSgAY9dQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 17. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm từng phần (phần 1)

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/IGEapi8PdVM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 18. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên Hàm Đổi Biến Số

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/qBUnNI3_kDs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 19. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên Hàm của Hàm Hợp - Đổi Vi Phân

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/GWWYCNaCw9w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 20. Học Lớp

  Toán 12 Các phương pháp tính nguyên hàm

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/4cxxhQexOJ0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...