nguyên hàm

 1. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm hàm số lượng giác

  Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\sin 2x$. A. $2\cos 2x+C.$ B. $-2\cos 2x+C.$ C. $\frac{1}{2}\cos 2x+C.$ D. $-\frac{1}{2}\cos 2x+C.$ Hướng dẫn giải Chọn D. $\int{\sin 2x\text{d}x}=-\frac{1}{2}\cos 2x+C$ Câu 2. Tìm nguyên hàm của hàm số $f\left( x...
 2. Học Lớp

  Nguyên hàm các phân thức hữu tỉ

  Câu 1. Tính nguyên hàm $\int{\left( \frac{1}{2x+3} \right)\text{d}x}$ A. $\frac{1}{2}\ln \left| 2x+3 \right|+C$. B. $\frac{1}{2}\ln \left( 2x+3 \right)+C$. C. $2\ln \left| 2x+3 \right|+C$. D. $\ln \left| 2x+3 \right|+C$. Hướng dẫn giải Chọn A. Ta có : $\int{\left( \frac{1}{2x+3}...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm và phương pháp biến đổi số

  Câu 1. Cho $f(x)=\frac{x}{\sqrt{{{x}^{2}}+1}}\left( 2\sqrt{{{x}^{2}}+1}+5 \right)$, biết $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)$ thỏa $F\left( 0 \right)=6$. Tính $F\left( \frac{3}{4} \right)$. A. $\frac{125}{16}$. B. $\frac{126}{16}$. C...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm cơ bản và lời giải chi tiết

  Câu 1. Tính $\int{(x-\sin 2x)dx}$ A. $\frac{{{x}^{2}}}{2}+\sin x+C$. B. $\frac{{{x}^{2}}}{2}+\cos 2x+C$. C. ${{x}^{2}}+\frac{1}{2}\cos 2x+C$. D. $\frac{{{x}^{2}}}{2}+\frac{1}{2}\cos 2x+C$. Hướng dẫn giải Chọn D. Ta có $\int{(x-\sin 2x)dx}=\int{xdx-\int{\sin...
 5. Học Lớp

  Tóm tắt công thức nguyên hàm

  I. Khái niệm nguyên hàm Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của f trên K nếu: $F'(x)=f(x)$, ∀x ∈ K Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên K thì họ nguyên hàm của f(x) trên K là: $\int{f(x)}dx=F(x)+C$, C ∈ R. Mọi hàm số f(x) liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Bảng công thức nguyên hàm hay và khó

  Nguyên hàm là gì? Hàm số \(F_{(x)}\) được gọi là nguyên hàm của hàm số \(f_{(x)}\) trên (a;b) nếu \(F’_{(x)} = f_{(x)}\) Ví dụ: Hàm số \(y = x^{2}\) là nguyên hàm của hàm số \(y = 2x\) trên \(\mathbb{R}\) vì \((x^{2})’ = 2x\) Hàm số \(y = \ln x\) là nguyên hàm của hàm số \(y = \frac{1}{x}\)...
 7. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn - Trần Văn Tài

  Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn - Trần Văn Tài TẢI XUỐNG
 8. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng của tích phân - Lê Bá Bảo

  Ứng dụng của tích phân - Lê Bá Bảo TẢI XUỐNG
 9. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio

  Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio TẢI XUỐNG
 10. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Đăng Việt Đông

  Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Đăng Việt Đông TẢI XUỐNG
 11. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết

  Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển chọn 280 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân - Phan Trung Hiếu

  Tuyển chọn 280 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân - Phan Trung Hiếu TẢI XUỐNG
 13. Học Lớp

  Toán 12 Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông

  Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông TẢI XUỐNG
 14. Học Lớp

  Toán 12 Tổng hợp bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nhóm Toán

  Tổng hợp bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nhóm Toán TẢI XUỐNG
 15. Học Lớp

  Toán 12 Tổng hợp 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nguyễn Bảo Vương

  Tổng hợp 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nguyễn Bảo Vương TẢI XUỐNG
 16. Học Lớp

  Toán 12 Tóm tắt các dạng toán và bài tập Nguyên hàm - Tích phân - Nguyễn Thanh Sơn

  Tóm tắt các dạng toán và bài tập Nguyên hàm - Tích phân - Nguyễn Thanh Sơn TẢI XUỐNG
 17. Học Lớp

  Toán 12 Tích phân hạn chế máy tính cầm tay - Đặng Việt Đông

  Tích phân hạn chế máy tính cầm tay - Đặng Việt Đông TẢI XUỐNG
 18. Học Lớp

  Toán 12 Phương pháp giải các dạng Tích phân thường gặp

  Phương pháp giải các dạng Tích phân thường gặp TẢI XUỐNG
 19. Học Lớp

  Toán 12 Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh nguyên hàm – tích phân – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

  Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh nguyên hàm – tích phân – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1) TẢI XUỐNG
 20. Học Lớp

  Toán 12 Phân dạng các bài toán tích phân - Phạm Minh Tứ

  Phân dạng các bài toán tích phân - Phạm Minh Tứ TẢI XUỐNG