Giải bài 8 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 8 trang 119 sgk hóa học 10 Luyện tập Nhóm halogen::
Nêu các phản ứng chứng minh rằng tính oxi hóa của clo mạnh hơn brom và iot.
Học Lớp hướng dẫn giải
Clo oxi hóa dễ dàng Br $^{–}$ tronh dung dịch muối bromua và I$^{-}$ trong dung dịch muối iotua.
Cl$_{2}$ + 2NaBr → 2NaCl + Br$_{2}$
Cl$_{2}$ + 2NaI → 2NaCl + I$_{2}$