bài tập hóa học 10

 1. Học Lớp

  Giải bài tập sgk hóa học 10 chương tốc độ phản ứng và cân bằng

  Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học Giải bài 5 trang 154 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học Giải bài 4 trang 154 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học Giải bài 3 trang 153 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học Giải bài 2 trang 153 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học Giải bài 1 trang 153...
 2. Học Lớp

  Báo cáo thực hành: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

  1. Điều chế và chứng minh tính khử của \(H_2S\). Hiện tượng: \(H_2S\) thoát ra có mùi trứng thối. \(H_2S\) cháy trong không khí ngọn lửa màu xanh. PTHH: \(2HCl + FeS → FeCl_2 + H_2S\). \(2H_2S + O_2 → 2S + 2H_2O.\) S là chất khử, O là chất oxi hóa. 2. Tính khử của \(SO_2\). Hiện tượng: Mất...
 3. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh

  Giải bài 8 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh:: Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra. a) Viết các phương trình...
 4. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh

  Giải bài 7 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh:: Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ? a) Khí hiđro sunfua H$_{2}$S và khí lưu huỳnh đioxit SO$_{2}$. b) Khí oxi O$_{2}$ và khí Cl$_{2}$. c) Khí hiđro iotua HI và khí Cl$_{2}$. Giải thích bằng...
 5. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh

  Giải bài 6 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh:: Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau : HCl, H$_{2}$SO$_{3}$, H$_{2}$SO$_{4}$. Có thể phân biệt dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây ? a) Quỳ tím. b) Natri hiđroxit. c) Natri...
 6. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh

  Giải bài 5 trang 147 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh:: Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H$_{2}$S, SO$_{2}$, O$_{2}$. Hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất khí đựng trong mỗi bình. Học Lớp hướng dẫn giải - Dùng tàn đóm còn nóng đỏ: + Tàn đóm bùng cháy => O$_{2}$ + Tàn...
 7. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh

  Giải bài 4 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh: Có những chất sau : sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng. a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ những chất đã cho. b) Viết phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra và cho biết vai trò của lưu huỳnh...
 8. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh

  Giải bài 3 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh: Khi khí H$_{2}$S và axit H$_{2}$SO$_{4}$ tham gia các phản ứng oxi hóa – khử, người ta có nhận xét : - Hiđro sunfua chỉ thể hiện tính khử. - Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa. a) Hãy giải thích điều nhận xét trên. b) Đối với...
 9. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh

  Giải bài 2 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh: Cho các phương trình hóa học : a) SO$_{2}$ + 2H$_{2}$O -> 2HBr + H$_{2}$SO$_{4}$ b) SO$_{2}$ + 2H$_{2}$O \(\rightleftharpoons\) H$_{2}$SO$_{3}$ c) 5SO$_{2}$ + 2KMnO$_{4}$ + 2H$_{2}$O -> K$_{2}$SO$_{4}$ +...
 10. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh

  Giải bài 1 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh: Cho phương trình hóa học : H$_{2}$SO$_{4}$(đặc) + 8HI -> 4I$_{2}$ + H$_{2}$S + 4H$_{2}$O. Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất ? A. H$_{2}$SO$_{4}$ là chất oxi hóa, HI là chất khử. B. HI bị oxi...
 11. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat

  Giải bài 6 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat: Có 100 ml dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/cm$^{3}$. Người ta muốn pha chế loãng thể tích H$_{2}$SO$_{4}$ trên thành dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 20%. a) Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng. b) Khi pha...
 12. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat

  Giải bài 5 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat: a) Trong các trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học chung của một axit ? Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình hóa học của phản ứng để minh họa. b) Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất...
 13. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat

  Giải bài 4 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat: a) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Có những khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy dẫn ra một thí dụ. Vì sao ? b) Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành...
 14. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat

  Giải bài 3 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat: Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu : NaCl, HCl, Na$_{2}$SO$_{4}$, Ba(NO$_{3}$)$_{2}$. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra, nếu có. Học Lớp...
 15. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat

  Giải bài 2 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H$_{2}$S$_{2}$O$_{7}$ là A. +2. B. +4. C. +6. D. +8. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án C
 16. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat

  Giải bài 1 trang 143 sgk hóa học 10 Axit sunfuric và Muối sunfat: Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H. Hợp chất này có công thức hóa học là A. H$_{2}$SO$_{3}$. B. H$_{2}$SO$_{4}$. C. H$_{2}$S$_{2}$O$_{7}$. D. H$_{2}$S$_{2}$O$_{8}$. Chọn đáp án đúng. Học Lớp...
 17. Học Lớp

  Giải bài 10 trang 139 sgk hóa học 10 Hiđro sunfua Lưu huỳnh đioxit và Lưu huỳnh trioxit

  Giải bài 10 trang 139 sgk hóa học 10 Hiđro sunfua Lưu huỳnh đioxit và Lưu huỳnh trioxit: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO$_{2}$ vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra. b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. Lời giải chi tiết...
 18. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 139 sgk hóa học 10 Hiđro sunfua Lưu huỳnh đioxit và Lưu huỳnh trioxit

  Giải bài 9 trang 139 sgk hóa học 10 Hiđro sunfua Lưu huỳnh đioxit và Lưu huỳnh trioxit: Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được 1,08 g H$_{2}$O và 1,344 l SO$_{2}$ (đktc). a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A. b) Dẫn toàn bộ lượng hợp chất A nói trên qua dung dịch axit...
 19. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 139 sgk hóa học 10 Hiđro sunfua Lưu huỳnh đioxit và Lưu huỳnh trioxit

  Giải bài 8 trang 139 sgk hóa học 10 Hiđro sunfua Lưu huỳnh đioxit và Lưu huỳnh trioxit: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO$_{3}$)$_{2}$ (dư) thu được 23,9 gam kết tủa màu đen. a) Viết các...
 20. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 139 sgk hóa học 10 Hiđro sunfua Lưu huỳnh đioxit và Lưu huỳnh trioxit

  Giải bài 7 trang 139 sgk hóa học 10 Hiđro sunfua Lưu huỳnh đioxit và Lưu huỳnh trioxit: Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit. Lời giải chi tiết SO$_{2}$ và SO$_{3}$ là các oxit axit vì: - SO$_{2}$ và SO$_{3}$ tan trong nước...