Giải bài 3 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử:
Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là
A. 2 .
B. 5.
C.9.
D.11.
Chọn đáp số đúng.
Học Lớp hướng dẫn giải
Cấu hình e của flo là:
\({}_9F:1{s^2}2{s^2}2{p^5}\)
Vậy số electron ở phân mức năng lượng cao nhất 2p là 5e.
Đáp án B