Mạch dao động bằng một tụ điện khác có điện dung bằng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Mạch dao động dùng làm mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C$_0$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 30 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải thay tụ điện C$_0$ của mạch dao động bằng một tụ điện khác có điện dung bằng
A. 4C$_0$.
B. 2C$_0$.
C. 0,25C$_0$.
D. 0,5C$_0$.
Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
$\lambda = c.2\pi \sqrt {LC} \to \frac{{{\lambda _{({C_0})}}}}{{{\lambda _{(C)}}}} = \sqrt {\frac{{{C_0}}}{C}} = \frac{{30}}{{60}} \to C = 4{C_0}$
Chọn A.