HL.4. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Cách thực hiện phép tính cộng không nhớ hoặc có nhớ các số trong phạm vi \(10\,000\).

phep-cong-cac-so-trong-pham-vi-jpg.4611


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tính hoặc đặt tính rồi tính.

  • Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau
  • Thực hiện phép tính từ phải sang trái.
Dạng 2: Toán đố
  • Đọc và tìm hiểu đề bài: Đọc và ghi nhớ các dữ liệu đề bài đã cho, yêu cầu của bài toán.
  • Phân tích đề: Dựa vào câu hỏi của đề bài, chú ý các từ khóa “tất cả” hay “ còn lại” , suy luận và dùng các phép tính phù hợp để tìm đáp án.
  • Trình bày lời giải và kiểm tra lại đáp án.
Dạng 3: Tính nhẩm
  • Các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục khi cộng thì chỉ cần nhẩm tính với các số ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và giữ nguyên các hàng còn lại.
  • Nhóm các số để tạo thành số tròn chục hoặc ưu tiên tính toán với các số tròn chục trước để dễ nhẩm tính mà không cần dùng nháp.
Dạng 4: Tìm yếu tố còn thiếu
  • Tìm số hạng còn thiếu: Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
  • Tìm số bị trừ còn thiếu: Lấy hiệu cộng với số trừ.
  • Tìm số trừ còn thiếu: Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
Dạng 5: Tính độ dài đường gấp khúc.
Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta tìm tổng độ dài của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc đó, lưu ý là cùng một đơn vị đo.
 
Tác giả Chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Học Lớp Toán lớp 3: III - Các số đến 10 000 0

Chủ đề tương tự