Toán 3

Để học tốt Toán lớp 3, các lời giải bài tập Toán 3 (Giải sbt Toán 3) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 3.

Toán lớp 3: I - Ôn tập và bổ sung

Hướng dấn giúp học sinh ôn tập và bổ sung về các kiến thức cũng như các kĩ năng giải các bài toán thuộc chương trình lớp 3.
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Toán lớp 3: II - Nhân và chia trong phạm vi 1000

Hướng dẫn học Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 kèm các lời giải chi tiết những bài tập hay.
Chủ đề
31
Bài viết
31
Chủ đề
31
Bài viết
31

Toán lớp 3: III - Các số đến 10 000

Các số đến 10 000 với lời giải chi tiết được biên soạn theo chương trình sgk toán lớp 3.
Chủ đề
14
Bài viết
14
Chủ đề
14
Bài viết
14

Toán lớp 3: IV - Các số đến 100 000

Các số đến 100 000 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 3.
Chủ đề
10
Bài viết
10
Chủ đề
10
Bài viết
10

Toán lớp 3: V - Tài liệu và đề thi

Tải tài liệu, chuyên đề, giáo án, bài tập, đề kiểm tra và đề thi thử môn Toán 3 miễn phí.
Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7