Hình thức và cách dùng danh động từ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hình thức và cách dùng danh động từ

Danh động từ có cùng hình thức với hiện tại phân từ. Ví dụ : running, speaking, working.

Nó có thể được dùng như sau :

a) Là chủ từ của một câu : dcuicing bored him (Khiêu vũ khiến anh ta chán ngấy.)

b) Bổ ngữ của động từ Her hobby is painting (Việc tiêu khiển của cô ấy là vẽ.)

c) Sau giới từ He was accused of smuggling (Gã bị truy tố về tội buôn lậu.)

d) Sau một số động từ nhất định

e) Trong các tổ hợp danh từ ; a diving board (Câu nhảy) ở đây danh động từ mang dấu nhấn chính.