Giải bài tập sgk vật lý 10 chương 1 động học chất điểm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài tập sgk vật lý 10 chương 1 động học chất điểm
Bài 1. Chuyển động cơ

 1. Giải bài 9 trang 11 SGK vật lí 10: Chuyển động cơ
 2. Giải bài 8 trang 11 SGK vật lí 10: Chuyển động cơ
 3. Giải bài 7 trang 11 SGK vật lí 10: Chuyển động cơ
 4. Giải bài 6 trang 11 SGK vật lí 10: Chuyển động cơ
 5. Giải bài 5 trang 11 SGK vật lí 10: Chuyển động cơ
 6. Giải bài 4 trang 11 SGK vật lí 10: Chuyển động cơ
 7. Giải bài 3 trang 11 SGK vật lí 10: Chuyển động cơ
 8. Giải bài 2 trang 11 SGK vật lí 10: Chuyển động cơ
 9. Giải bài 1 trang 11 SGK vật lí 10: Chuyển động cơ
Bài 2. Chuyển động thẳng đều
 1. Giải bài 10 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
 2. Giải bài 9 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
 3. Giải bài 8 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
 4. Giải bài 7 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
 5. Giải bài 6 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
 6. Giải bài 5 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
 7. Giải bài 4 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
 8. Giải bài 3 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
 9. Giải bài 2 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
 10. Giải bài 1 trang 15 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng đều
Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
 1. Giải bài 15 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 2. Giải bài 14 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 3. Giải bài 13 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 4. Giải bài 12 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 5. Giải bài 11 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 6. Giải bài 10 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 7. Giải bài 9 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 8. Giải bài 8 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 9. Giải bài 7 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 10. Giải bài 6 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 11. Giải bài 5 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 12. Giải bài 4 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 13. Giải bài 3 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 14. Giải bài 2 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
 15. Giải bài 1 trang 22 SGK vật lí 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4. Sự rơi tự do
 1. Giải bài 13 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 2. Giải bài 12 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 3. Giải bài 10 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 4. Giải bài 9 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 5. Giải bài 8 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 6. Giải bài 7 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 7. Giải bài 6 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 8. Giải bài 5 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 9. Giải bài 4 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 10. Giải bài 3 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 11. Giải bài 2 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
 12. Giải bài 1 trang 27 SGK vật lí 10: Sự rơi tự do
Bài 5. Chuyển động tròn đều
 1. Giải bài 15 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 2. Giải bài 14 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 3. Giải bài 13 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 4. Giải bài 12 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 5. Giải bài 11 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 6. Giải bài 10 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 7. Giải bài 9 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 8. Giải bài 8 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 9. Giải bài 7 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 10. Giải bài 6 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 11. Giải bài 5 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 12. Giải bài 4 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 13. Giải bài 3 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 14. Giải bài 2 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
 15. Giải bài 1 trang 34 SGK vật lí 10: Chuyển động tròn đều
Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 1. Giải bài 8 trang 37 SGK vật lí 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 2. Giải bài 7 trang 37 SGK vật lí 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 3. Giải bài 6 trang 37 SGK vật lí 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 4. Giải bài 5 trang 37 SGK vật lí 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 5. Giải bài 4 trang 37 SGK vật lí 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 6. Giải bài 3 trang 37 SGK vật lí 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 7. Giải bài 2 trang 37 SGK vật lí 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 8. Giải bài 1 trang 37 SGK vật lí 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
 1. Giải bài 3 trang 44 SGK vật lí 10: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
 2. Giải bài 2 trang 44 SGK vật lí 10: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
 3. Giải bài 1 trang 44 SGK vật lí 10: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Giải bài trang 58 SGK vật lí 10: Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.