Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 7 trang 205 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường:
Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 không khí thì coi à không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích có 0,0012 mg SO2 thì không khí ở đó có bị ô nhiễm không?
Lời giải bài tập sgk
\({n_{S{O_2}}} = \frac{{0,{{0012.10}^{ - 3}}}}{{64}} = 1,{875.10^{ - 8}}mol\)
Nồng độ mol/m3 SO2 của thành phố là:
\(\frac{{1,{{875.10}^{ - 8}}}}{{{{50.10}^{ - 3}}}} = 0,{375.10^{ - 6}}mol/{m^3}\)
So với tiêu chuẩn quy định, lượng SO2 chưa vượt quá, không khí ở đó không bị ô nhiễm.
 

Bình luận bằng Facebook