Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 5 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường:
Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau:

Thứ tự

Mẫu nghiên cứu

Hàm lượng Pb2+ (ppm)

1

Mẫu bùn chứa nước thải ăcquy 2166,0

2

Mẫu đất nơi nấu chì 387,6

3

Mẫu đất giữa cánh đồng 125,4

4

Mẫu đất gần nơi nấu chì 2911,4

Hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm là đất bị ô nhiễm. Trong số các mẫu đất nghiên cứu trên, mẫu đã bị ô nhiễm chì là:
A. Mẫu 1, 4.
B. Mẫu 2, 3.
C. Mẫu 1, 2.
D. Cả 4 mẫu.
Lời giải chi tiết
Ta thấy hàm lượng chì ở cả 4 mẫu đất đều lớn hơn 100ppm nên cả 4 mẫu đất trên đều bị ô nhiễm chì.
Đáp án D
 

Bình luận bằng Facebook