Giải bài 5 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin:
Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồm axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với H$_{2}$ bằng 4,44. Tính hiệu suất của phản ứng.
Học Lớp hướng dẫn giải
giải bài 5 trang 147 sgk.jpg