Giải bài 4 trang 79 SGK Hóa học 11 Silic và hợp chất của silic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 79 SGK Hóa học 11 Silic và hợp chất của silic:
Từ SiO$_{2}$ và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?
Học Lớp hướng dẫn giải
SiO$_{2}$ \(\overset{+NaOH}{\rightarrow}\) NaSiO$_{3}$ \(\overset{+CO_{2},H_{2}O}{\rightarrow}\) H$_{2}$SiO$_{3}$
Các phương trình hóa học:
SiO$_{2}$ + 2NaOH → Na$_{2}$SiO$_{3}$ + H$_{2}$O
Na$_{2}$SiO$_{3}$ + CO$_{2}$ + H$_{2}$O → H$_{2}$SiO$_{3}$↓+ Na$_{2}$CO$_{3}$