Giải bài 4 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 4 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi
Đề bài
Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.
Lời giải chi tiết
Đường truyền của chùm tia sáng ứng với ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực.