Giải bài 1 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 1 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin:
Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom (dư). Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.
Học Lớp hướng dẫn giải
- Khi dẫn dòng khí từ từ đi vào dung dịch AgNO$_{3}$/NH$_{3}$ thì axetilen tác dụng với AgNO$_{3}$/NH$_{3}$ sinh ra kết tủa màu vàng nhạt:
CH≡CH + 2AgNO$_{3}$ + 2NH$_{3}$ → AgC≡CAg↓ +2NH$_{4}$NO$_{3}$
- Hỗn hợp khí còn lại là metan và etilen. Dẫn vào dung dịch nước brom thì etilen sẽ tác dụng với dung dịch nước brom, làm cho dung dịch nhạt màu:
CH$_{2}$=CH$_{2}$ + Br$_{2}$ (dd màu nâu đỏ) → CH$_{2}$Br-CH$_{2}$Br ( dd không màu)
- Còn metan không có phản ứng nào.