Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian
A. với cùng tần số.
B. với cùng biên độ.
C. cùng pha nhau.
D. ngược pha nhau.
Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
Chọn đáp án A