Các tính từ và đại từ nghi vấn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các tính từ và đại từ nghi vấn
Dùng cho người :


Chủ từ

Túc từ

Sở hữu

who (đại từ) (ai)

whom, who (Đại từ) (ai)

whose (đại từ và tính từ) (của ai)

Dùng cho đồ vật :

Chủ từ/túc từ: what (Đại từ và tính từ) (cái gì)

Dùng cho người hay vật khi sự chọn lựa được giới hạn :

Chủ từ/túc từ: which (Đại từ và tính từ) (cái nào)

Các hình thức đều giống nhau ở số ít và số nhiều.

What cũng có thể được dùng cho người (xem 58D)
 
Sửa lần cuối: