1ha bằng bao nhiêu m2

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Hỏi: 1ha bằng bao nhiêu m2 hay 1ha bằng bao nhiêu mét vuông
Đáp: 1ha = 10000 m2 hay 1ha = 10000 mét vuông
1ha-bang-bao-nhieu-m2-jpg.7227

Tìm hiểu thêm

Bạn cần nhớ
  • Hecta (hay héc - ta) là một đơn vị đo diện tích bằng 10.000 mét vuông, tức bằng một héctômét vuông, thường được sử dụng trong ngành trắc địa. Một hình vuông mỗi chiều dài 100 m có diện tích 1 ha. Hecta có kí hiệu là ha
  • Mét vuông có ý nghĩa là diện tích của một hình vuông với các cạnh có độ lớn một mét dài. Nó là đơn vị trong SI để đo diện tích. Nó được viết tắt là m².
  • Bạn nên nhớ: 1 ha = 100 a = 1 hm² = 0,01 km² = 10.000 m².

Ví dụ vận dụng

Ví dụ 1: Hãy đổi đơn vị sau
a) 3 ha bằng bao nhiêu m²?
b) 5 m² bằng bao nhiêu ha?
Giải
a) 3 ha = 3000 m².
b) 5 m² = 0,005 ha.

Ví dụ 2: Người ta quy hoạch làm một khu công nghiệp rộng 15 héc-ta. Theo quy định nhà nước khi thù hồi mỗi 1 m2 thì khu công nghiệp phải trả cho người dân là 100 nghìn đồng. Hỏi tổng số tiền khu công nghiệp phải trả là bao nhiêu?
Giải
15 ha = 15.1000 = 15000 m2.
Số tiền khu công nghiệp phải trả 15000 x 100000 = 1500000000 đồng = 1,5 tỉ đồng
Đáp án: khu công nghiệp phải trả 1,5 tỉ đồng.
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook