tích phân

 1. Học Lớp

  Cho hàm số f(x). Biết f(0) = 4 và \(f'\left( x \right) = 2{\cos ^2}x + 1\)

  Cho hàm số f(x). Biết f(0) = 4 và \(f'\left( x \right) = 2{\cos ^2}x + 1\), \(\forall x \in R\), khi đó \(\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {f\left( x \right)dx} \) bằng A. \(\frac{{{\pi ^2} + 4}}{{16}}\). B. \(\frac{{{\pi ^2} + 14\pi }}{{16}}\). C. \(\frac{{{\pi ^2} + 16\pi + 4}}{{16}}\)...
 2. Học Lớp

  Cho hàm số f(x) liên tục trên R . Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), y = 0, x = - 1 và x = 4

  Cho hàm số f(x) liên tục trên R . Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), y = 0, x = - 1 và x = 4 (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây là đúng? A. \(S = - \int\limits_{ - 1}^1 {f\left( x \right)dx} + \int\limits_1^4 {f\left( x \right)dx} \). B. \(S =...
 3. Học Lớp

  Tìm tích phân của biểu thức sau

  Biết $\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx = - 2} $ và $\int\limits_0^1 {g\left( x \right)dx = 3} ,$ khi đó $\int\limits_0^1 {\left[ {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right]dx} $ bằng A. – 5. B. 5. C. - 1. D. 1. Trích đề thi chính thức 2019 mã 101
 4. Học Lớp

  Toán 12 Hệ thống những câu tích phân xuất hiện trong đề thi chính thức của BGD&ĐT

  Câu 1 (Đề thi chính thức 2019): Biết $\int\limits_0^1 {f(x)dx = 2;\int\limits_0^1 {g(x)dx = - 4} } $. Khi đó $\int\limits_0^1 {\left[ {f(x) + g(x)} \right]} dx$ bằng A. 6. B. -6. C. - 2. D. 2. Lời giải Đáp án C $\int\limits_0^1 {\left[ {f(x) + g(x)} \right]} dx = \int\limits_0^1 {f(x)dx +...
 5. Học Lớp

  Tuyển tập chuyên đề tích phân và số phức trích từ đề thi thử có nhiều câu vận dụng cao

  Giới thiệu: Tuyển tập chuyên đề tích phân và số phức trích từ đề thi thử có nhiều câu vận dụng cao A. Trích dẫn tích phân Cho f là hàm số liên tục trên đoạn ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Giả sử F là một nguyên hàm của ftrên ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Hiệu số \(F(b) - F(a)\) được gọi là tích phân từ a đến b...
 6. Học Lớp

  Toán 12 67 trang giải chi tiết tích phân hàm ẩn bằng phương pháp biến đổi

  Tích phân là một khái niệm toán học, và cùng với nghịch đảo của nó vi phân đóng vai trò là 2 phép tính cơ bản và chủ chốt trong lĩnh vực giải tích lớp 12. 67 trang giải chi tiết tích phân hàm ẩn bằng phương pháp biến đổi là tài liệu quan trọng giúp hs đạt kết quả cao khi học chủ đề này TẢI XUỐNG
 7. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tế

  Tích phân có những ứng dụng là gì? Tích phân tính diện tích hình phẳng? Ứng dụng tích phân tính thể tích tròn xoay? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415"...
 8. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay

  Tích phân có những ứng dụng là gì? Tích phân tính diện tích hình phẳng? Ứng dụng tích phân tính thể tích tròn xoay? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415"...
 9. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

  Tích phân có những ứng dụng là gì? Tích phân tính diện tích hình phẳng? Ứng dụng tích phân tính thể tích tròn xoay? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415"...
 10. Học Lớp

  Toán 12 Tích phân của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

  Tích phân là gì? Các công thức giải nhanh tích phần gồm? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/so39qX5dNj4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 11. Học Lớp

  Toán 12 Tích phân đổi biến số

  Tích phân là gì? Các công thức giải nhanh tích phần gồm? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/Ekpv-I8YJ9w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 12. Học Lớp

  Tích phân từng phần

  Tích phân là gì? Các công thức giải nhanh tích phần gồm? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/_HSkzte6E2w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 13. Học Lớp

  Tích phân

  Tích phân là gì? Các công thức giải nhanh tích phần gồm? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/v0iIiuGU2J0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 14. Học Lớp

  Bí quyết tính tích phân có chứa "a, b" cực nhanh bằng thủ thuật CASIO

  Tích phân là gì? Các công thức giải nhanh tích phần gồm? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/GEaKsbJxz70" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 15. Học Lớp

  8 phương pháp giải siêu tốc tích phân chứa ẩn a, b dùng casio

  Tích phân là gì? Các công thức giải nhanh tích phần gồm? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/lcuwFy2BRI0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 16. Học Lớp

  Bấm máy tính tích phân hàm hợp, hàm ẩn

  Tích phân là gì? Các công thức giải nhanh tích phần gồm? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/S72nqdnbYh0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 17. Học Lớp

  Toán 12 Bí quyết Casio công phá tích phân 3 ẩn

  Tích phân là gì? Các công thức giải nhanh tích phần gồm? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/2RnfTeEPbIs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 18. Học Lớp

  Tính tích Phân 2 ẩn, 3 ẩn cực nhanh bằng máy tính casio

  Tích phân là gì? Các công thức giải nhanh tích phần gồm? Các phương pháp giải nhanh tích phân là? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/TsquZVTIhMs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 19. Học Lớp

  Toán 12 Tuyệt kĩ Casio hạ gục Nguyên Hàm cực nhanh

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/hL1eQ9NGCvc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 20. Học Lớp

  Toán 12 Phương pháp múa cột tính Nguyên hàm

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/zVp8dSEc5TQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...