quá trình hình thành loài (tiếp theo)

 1. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 4 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Tại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ? Học lớp hướng dẫn giải Cần phải báo vệ sự đa dạng của các loài cây, ngay cả các cây hoang dại vì...
 2. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 3 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường đa bội hoá. Học lớp hướng dẫn giải - Cơ thể lai khác loài thường bất thụ, đa bội hóa cơ thể lai khác loài để có cơ thể lai chức 2 bộ NST của bố mẹ, quá trình...
 3. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 2 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm loàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế...
 4. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 5 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Hãy chọn câu đúng nhất. Từ quần thế cây 2n người ta tạo ra được quần thể cây 4n quần thể cây 4n có thể xem là một loài mới, vì sao? A. Quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng NST. B. Quần...
 5. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài 1 trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích. Học lớp hướng dẫn giải Không có cách li địa lí thì loài mới vẫn có thể hình thành nếu giữa...
 6. Học Lớp

  Giải bài "lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật" trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

  Giải bài "Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra đối với các loài động vật?" trang 132 SGK sinh học lớp 12 phần: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra đối với các...