kính thiên văn

 1. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

  Giải bài 7 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn Đề bài Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự f$_{1}$ = 1,2 m. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f$_{2}$ = 4 cm. Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. Lời giải...
 2. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

  Giải bài 6 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn Đề bài Đặt f$_{1}$ và f$_{2}$ lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn. Xét các biểu thức: (1). f$_{1}$ + f$_{2}$ ; (2). \({{{f_1}} \over {{f_2}}}\); (3). \({{{f_2}} \over {{f_1}}}\). Hãy chọn đáp án đúng...
 3. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

  Giải bài 5 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn Đề bài Đặt f$_{1}$ và f$_{2}$ lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn. Xét các biểu thức: (1). f$_{1}$ + f$_{2}$ ; (2). \({{{f_1}} \over {{f_2}}}\); (3). \({{{f_2}} \over {{f_1}}}\). Hãy chọn đáp án đúng. Số bội...
 4. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

  Giải bài 4 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn Đề bài Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn. Lời giải chi tiết Tiêu cự của vật kính càng lớn thì ảnh của vật quan sát càng lớn.
 5. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

  Giải bài 3 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn Đề bài Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực. Lời giải chi tiết \({G_\infty } = {{{f_1}} \over {{f_2}}}\)
 6. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

  Giải bài 2 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua thiên kính thiên văn ngắn chừng ở vô cực Lời giải chi tiết Đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực, hình 34.2.
 7. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

  Giải bài 1 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn Đề bài Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn. Lời giải chi tiết Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với những vật ở rất xa (các thiên thể)...