Giải bài 7 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn
Đề bài
Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự f$_{1}$ = 1,2 m. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f$_{2}$ = 4 cm.
Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.
Lời giải chi tiết
Khi ngắm chừng ở vô cực:
+ Khoảng cách giữa hai kính: O$_{1}$O$_{2}$ = f$_{1}$ + f$_{2}$ = 1,2 + 0,04 = 1,24 m.
+ Số bội giác của kính thiên văn: \({G_\infty } = {{{f_1}} \over {{f_2}}} = {{1,2} \over {0,04}} = 30\)
 
Sửa lần cuối: