Giải bài 5 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 216 SGK vật lí 11: Kính thiên văn
Đề bài
Đặt f$_{1}$ và f$_{2}$ lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.
Xét các biểu thức:
(1). f$_{1}$ + f$_{2}$ ;
(2). \({{{f_1}} \over {{f_2}}}\); (3). \({{{f_2}} \over {{f_1}}}\).
Hãy chọn đáp án đúng. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?
A. (1) B. (2)
C. (3) D. Biểu thức khác.
Lời giải chi tiết
Đáp án B.
Số bội giác của kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực: \({G_\infty } = {{{f_1}} \over {{f_2}}}\)