hóa học 12

 1. Học Lớp

  50 công thức hóa học giải nhanh bài tập trắc nghiệm lớp 12

  Tổng hợp 50 công thức hóa học lớp 12 cần nhớ gồm có: công thức hóa học tính khối lượng ancol, công thức tính trieste, công thức tính khối lượng amino axit, công thức tính số đồng phân este, công thức tính số đồng phân xeton, công thức tính số đồng phân ancol, công thức tính số đồng phân andehit...
 2. Học Lớp

  Giải chi tiết 100 bài tập Hóa học vô cơ hay và khó của Nguyễn Thành Tín

  Câu 1: Hòa tan 31,12 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg , Fe , Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và KNO3 . Sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y ( đktc) gồm ( CO2, NO , H2 , NO2 ) có tỉ khối hơi so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa có tổng khối lượng là m gam . Cho...
 3. Học Lớp

  95 trang lý thuyết cơ bản Hóa học 12 - Nguyễn Dương Tùng

  Xin giới thiệu: Trọn bộ lý thuyết hóa học lớp 12 TẢI VỀ
 4. Học Lớp

  Hóa học lớp 12

  Hóa học 12: I - Este và Lipit 1. Lý thuyết về este (Đồng phân - Danh pháp - Tính chất vật lý) 2. Phương pháp giải bài tập thủy phân este đơn giản 3. Phương pháp giải bài tập thủy phân este đặc biệt 4. Phương pháp giải bài tập thủy phân este đa chức 5. Phương pháp giải bài tập đốt cháy este no...
 5. Học Lớp

  Chuyên đề bài tập tổng hợp về este

  Các bài tập tổng hợp về este thường đề cập đến nhiều phản ứng trong một bài tập. Để giải quyết được những bài tập này, các em cần nắm được kiến thức lí thuyết và phương pháp giải các dạng toán của este nói chung và biết vận dụng linh hoạt kiến thức trong từng bài tập. Tổng kết lại một số phản...
 6. Học Lớp

  Chuyên đề lý thuyết amin