hate

 1. Học Lớp

  Cách dùng Wish + chủ từ + quá khứ không có thật

  Cách dùng Wish + chủ từ + quá khứ không có thật A. Wish (that) + chủ từ + một thì quá khứ (giả định) diễn đạt sự hối tiếc về một tình huống hiện tại : I wish I know his address (Ước gì tôi biết được địa chỉ của anh ta) = I’m sorry I don't know his address (Tôi tiếc là không biết địa chỉ nhà anh...
 2. Học Lớp

  Cách dùng Wish (that) + chủ từ + would

  Cách dùng Wish (that) + chủ từ + would A. Wish + chủ từ + thì quá khứ có thể diễn đạt sự hối tiếc cho một tình huống hiện tại như ở 300 trên đây : I wish that he wrote more regularly (Tôi ước gì anh ta viết thư đều hơn) = I'm sorry he doesn't write more regularly (Tôi tiếc là anh ta không viết...
 3. Học Lớp

  Cách dùng Wish, want và would like

  Cách dùng Wish, want và would like Wish, want và would like đều có nghĩa là «ước muốn», wish là từ trịnh trọng nhất. (Want và would like Xem 296.) A. Wish có thế được theo sau trực tiếp bởi nguyên mẫu hoặc túc từ + nguyên mẫu : Why do/did you wish to see the manager ? — I wish/wished to make a...
 4. Học Lớp

  Thêm những ví dụ về ý thích

  Thêm những ví dụ về ý thích A. I like hot weather better than cold = I prefer hot weather to cold = I'd rather/sooner have hot weather than cold. (Tôi thích thời tiết nóng hơn lạnh).- I like skiing better then skating = I prefer skiing to skating — I'd rather/sooner ski than skate (Tôi thích đi...
 5. Học Lớp

  Cách dùng Would rather/sooner và would prefer/prefer

  Cách dùng Would rather/sooner và would prefer/prefer A. Would rather/sooner được theo sau bởi nguyên mẫu không có to khi chúng có cùng một chủ thể : Tom would rather read than talk (Tom thích đọc hơn nói chuyện). 1. Would rather is sooner + nguyên mẫu có thể được dùng thay cho prefer + danh động...
 6. Học Lớp

  Cách dùng care, like, love, hate, prefer

  Cách dùng care, like, love, hate, prefer A. Khi được dùng trong thì điều kiện, các động từ này thường được theo sau bởi nguyên mẫu : . Would you care/like, to come with me ? (Cậu có muốn đi với tớ không ?) I’d like to (come) very much (Tôi rất muốn.) Hoặc I’d hate to spend Christmas alone. (Tôi...
 7. Học Lớp

  Cách dùng would like và want

  Cách dùng would like và want A. Đôi khi ta có thể dùng would like hoặc want : 1. Trong lời yêu cầu và câu hỏi về yêu cầu (nhưng ở đây ta không dùng would not like) : KHÁCH : I’d like some raspberries, please Hoặc : I want some raspberries, please. (Cho tôi vài quả mâm xôi.)...