công thức nguyên hàm

 1. Học Lớp

  Tóm tắt công thức nguyên hàm

  I. Khái niệm nguyên hàm Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của f trên K nếu: $F'(x)=f(x)$, ∀x ∈ K Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên K thì họ nguyên hàm của f(x) trên K là: $\int{f(x)}dx=F(x)+C$, C ∈ R. Mọi hàm số f(x) liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K...
 2. Học Lớp

  Toán 12 Bảng công thức nguyên hàm hay và khó

  Nguyên hàm là gì? Hàm số \(F_{(x)}\) được gọi là nguyên hàm của hàm số \(f_{(x)}\) trên (a;b) nếu \(F’_{(x)} = f_{(x)}\) Ví dụ: Hàm số \(y = x^{2}\) là nguyên hàm của hàm số \(y = 2x\) trên \(\mathbb{R}\) vì \((x^{2})’ = 2x\) Hàm số \(y = \ln x\) là nguyên hàm của hàm số \(y = \frac{1}{x}\)...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Lý thuyết nguyên hàm

  1. Kiến thức cần nhớ + Định nghĩa: \(\int {f(x)dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)} \) + Tính chất: 1/ \(\int {f'(x)dx = f(x) + C} \) 2/\(\int {kf(x)dx = k\int {f(x)dx} } \) với \(\forall k \ne 0\). 3/ \(\int {\left[ {f(x) \pm g(x)} \right]dx = } \int {f(x)dx} \pm \int {g(x)dx} \) + Bảng...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm và bảng công thức tính nhanh

  Nguyên hàm của f(x) là một hàm F(x) có đạo hàm bằng f(x), nghĩa là, F′(x) = f(x). Kí hiệu: $\int {f(x)dx} $ Vậy ta viết: $\int {f(x)dx} $ = F(x) + C ⇔ F '(x) = f(x) 1. TÍNH CHẤT $\int {f'(x)} dx = f(x) + C$ $\int {\left[ {f(x) \pm g(x)} \right]} dx = \int {f(x)} dx \pm \int {g(x)} dx$ $\int...