công thức nguyên hàm

 1. Học Lớp

  bang nguyen ham của hàm số đơn giản

  Học tốt nguyen ham đơn giản sẽ giúp chúng ta tiếp thu phần nâng cao một cách dễ. Sau đây là bang nguyen ham của 6 hàm số đơn giản Ví dụ 1: Tìm các nguyên hàm sau: \(I = \int\limits {\left( {3x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)} \,dx\). Lời giải a) \(I = \int\limits {\left( {3x + 1}...
 2. Học Lớp

  Toán 12 Tuyệt kĩ Casio hạ gục Nguyên Hàm cực nhanh

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/hL1eQ9NGCvc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Phương pháp múa cột tính Nguyên hàm

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/zVp8dSEc5TQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm từng phần (phần 2)

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/TJrNSgAY9dQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm từng phần (phần 1)

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/IGEapi8PdVM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên Hàm Đổi Biến Số

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/qBUnNI3_kDs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 7. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên Hàm của Hàm Hợp - Đổi Vi Phân

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/GWWYCNaCw9w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 8. Học Lớp

  Toán 12 Các phương pháp tính nguyên hàm

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/4cxxhQexOJ0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 9. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm cơ bản

  Nguyên hàm là gì? Tích phân là gì? Tích phân có ứng dụng như nào? Để giải đáp câu hỏi đó ta cùng nhau vào bài giảng ngày hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/TTESPr0FxPw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 10. Học Lớp

  Tóm tắt công thức nguyên hàm

  Dưới đây là những công thức thường gặp trong giải tích toán 12. Bài viết ngoài hệ thống lý thuyết nguyên hàm đầy đủ còn có bảng 29 công thức được sắp xếp từ căn bản tới nâng cao I. Khái niệm nguyên hàm Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của f trên K nếu...
 11. Học Lớp

  Toán 12 Bảng công thức nguyên hàm hay và khó

  Nguyên hàm là gì? Hàm số \(F_{(x)}\) được gọi là nguyên hàm của hàm số \(f_{(x)}\) trên (a;b) nếu \(F’_{(x)} = f_{(x)}\) Ví dụ: Hàm số \(y = x^{2}\) là nguyên hàm của hàm số \(y = 2x\) trên \(\mathbb{R}\) vì \((x^{2})’ = 2x\) Hàm số \(y = \ln x\) là nguyên hàm của hàm số \(y = \frac{1}{x}\)...
 12. Học Lớp

  Toán 12 Lý thuyết nguyên hàm

  Công thức nguyên hàm không thể thiếu trong bộ môn giải tích lớp 12, cũng là một trong những khái niệm xuất hiện khá nhiều trong đề thi đại học 1. Kiến thức cần nhớ + Định nghĩa: \(\int {f(x)dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)} \) + Tính chất: 1/ \(\int {f'(x)dx = f(x) + C} \) 2/\(\int...
 13. Học Lớp

  Toán 12 Nguyên hàm và bảng công thức tính nhanh

  Nguyên hàm sau hệ thống từ công thức căn bản tới nâng cao. Dựa vào nguyên hàm đó, ta có thể giải nhanh nhiều ví dụ khó. Trước tiên ta cần hiểu về lý thuyết căn bản của nguyên hàm trước Nguyên hàm của f(x) là một hàm F(x) có đạo hàm bằng f(x), nghĩa là, F′(x) = f(x). Kí hiệu: $\int {f(x)dx} $...