công thức logarit

 1. Học Lớp

  Toán 12 Bảng công thức lũy thừa, hàm số mũ và logarit

  1. Lũy thừa và logarit 2. Hàm số mũ và hàm số logarit 3. Phương trình mũ, phương trình logarit 4. Bất phương trình mũ và logarit 5. Một vài lưu ý Nguồn: 7scv
 2. Học Lớp

  Toán 12 Công thức logarit

  Công thức logarit là phần quan trọng với họ sinh lớp 12, giúp học sinh giải nhanh bài toán liên quan tới logarit. Công thức logarit 1. Định nghĩa logarit Cho hai số dương a, b và a ≠ 1 . Số α thỏa mãn đẳng thức \({a^\alpha } = b\) được gọi là logarit cơ số a của b và kí hiệu là \({\log _a}b\)...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Chuyên đề logarit

  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa: Cho hai số dương a, b với \(a \ne 1\). Số \(\alpha \) thỏa mãn đẳng thức \({a^\alpha } = b\) được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là \({\log _a}b\) . Ta viết: \(\alpha = {\log _a}b \Leftrightarrow {a^\alpha } = b.\) 2. Các...