bài tập số phức

 1. Học Lớp

  Toán 12 Tổng hợp lý thuyết và công thức số phức

  Xin giới thiệu với các bạn lý thuyết số phức và công thức giải nhanh số phức
 2. Học Lớp

  Số phức

  A. PHƯƠNG PHÁP Số phức là gì??? Số phức là biểu thức dạng a + bi trong đó a, b là số thực và $i^{2}= -1$ Đối với số phức z = a + bi thì ta nói a là phần thực, b là phần ảo của z, i là đơn vị ảo. Tập hợp các số phức kí hiệu là C Nhận xét: Mỗi số thực a đều được xem như là số phức với phần ảo b...
 3. Học Lớp

  124 bài tập trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án và lời giải chi tiết

  124 bài tập trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án và lời giải chi tiết TẢI XUỐNG
 4. Học Lớp

  124 bài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nón – Hứa Lâm Phong

  124 bài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nón – Hứa Lâm Phong TẢI XUỐNG
 5. Học Lớp

  121 câu trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Quốc Tuấn

  121 câu trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Quốc Tuấn TẢI XUỐNG
 6. Học Lớp

  86 bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp có đáp án - Bùi Thái Nam

  86 bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp có đáp án - Bùi Thái Nam TẢI XUỐNG
 7. Học Lớp

  Tuyển tập một số bài toán trắc nghiệm số phức trong các đề thi thử - Trần Văn Tài

  Tuyển tập một số bài toán trắc nghiệm số phức trong các đề thi thử - Trần Văn Tài TẢI XUỐNG
 8. Học Lớp

  Tuyển tập 651 bài tập trắc nghiệm số phức cơ bản và nâng cao - Nguyễn Bảo Vương

  Tuyển tập 651 bài tập trắc nghiệm số phức cơ bản và nâng cao - Nguyễn Bảo Vương TẢI XUỐNG
 9. Học Lớp

  Tuyển tập 235 bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết

  Tuyển tập 235 bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết TẢI XUỐNG
 10. Học Lớp

  Trắc nghiệm nâng cao số phức – Đặng Việt Đông

  Trắc nghiệm nâng cao số phức – Đặng Việt Đông TẢI XUỐNG
 11. Học Lớp

  Tìm nhanh tọa độ tâm và bán kính đường tròn trong bài toán tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức

  Tìm nhanh tọa độ tâm và bán kính đường tròn trong bài toán tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức - Đặng Thanh TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  Tài liệu tự học chủ đề số phức – Trần Quốc Nghĩa

  Tài liệu tự học chủ đề số phức – Trần Quốc Nghĩa TẢI XUỐNG
 13. Học Lớp

  Số phức và các dạng toán – Phùng Hoàng Em

  Số phức và các dạng toán – Phùng Hoàng Em TẢI XUỐNG
 14. Học Lớp

  Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính Casio - Nguyễn Việt Anh

  Phương pháp giải nhanh bài toán số phức bằng máy tính Casio - Nguyễn Việt Anh TẢI XUỐNG
 15. Học Lớp

  Phương pháp chuẩn hóa trong số phức - Phạm Minh Tuấn

  Phương pháp chuẩn hóa trong số phức - Phạm Minh Tuấn TẢI XUỐNG
 16. Học Lớp

  Một số cách giải và kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính cầm tay Casio

  Một số cách giải và kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính cầm tay Casio - Trần Thanh Tuyền TẢI XUỐNG
 17. Học Lớp

  Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao - Nguyễn Minh Tuấn

  Kỹ thuật tạo số phức liên hợp giải nhanh bài toán số phức vận dụng cao - Nguyễn Minh Tuấn TẢI XUỐNG
 18. Học Lớp

  Kỹ thuật CHỌN trong trắc nghiệm tích phân và số phức - Trần Lê Quyền

  Kỹ thuật CHỌN trong trắc nghiệm tích phân và số phức - Trần Lê Quyền TẢI XUỐNG
 19. Học Lớp

  Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức - Trần Bá Hưng

  Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán số phức - Trần Bá Hưng TẢI XUỐNG
 20. Học Lớp

  Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn

  Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng cao - Phạm Minh Tuấn TẢI XUỐNG