Số electron bật ra và dấu ban đầu của Q là

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Một điện tích Q bằng kim loại có khối lượng 10 g đang đứng yên trong khoảng chân không có điện trường đều, vecto cường độ điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống. Chiếu vào Q chùm bức xạ điện từ sao cho xảy ra hiện tượng quang điện trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó Q chuyển động nhanh dần đều đi xuống với gia tốc 5,6 m/s$^2$. Coi độ lớn cường độ điện trường luôn bằng 10$^4$ V/m và lấy e =1,6.10$^{−19}$ C. Số electron bật ra và dấu ban đầu của Q là
A. 35.10$^{15}$ và Q > 0.
B. 35.10$^{15}$ và Q < 0.
C. 35.10$^{12}$ và Q > 0.
D. 35.10$^{12}$ và Q < 0.
Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
trường tĩnh điện.JPG