HL.6. Gương cầu lồi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I – ĐỊNH NGHĨA VỀ GƯƠNG CẦU LỒI
Gương cầu lồi 1.jpg

Gương cầu lồi là gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của mặt cầu hướng về phía nguồn sáng.

II - ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LỖI
  • Ánh sáng đến gương cầu lồi phản xạ tuân theo định luật phản xạ ánh sáng
  • Khi chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất là chùm phân kì
  • Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật
Gương cầu lồi 2.jpg


II – VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG CẦU LỒI
Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.