HL.4. Chất dẫn điện và chất cách điện và Dòng diện trong kim loại

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I – CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN
  • Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua
  • Chất cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua
  • Chất dẫn điện (cách điện) được gọi là vật dẫn điện (cách điện) khi được dùng để làm các vật hay bộ phân dẫn điện (cách điện)
Ví dụ:
  • Các kim loại, dung dịch muối, axit, nước thường dùng … là các vật liệu dẫn điện
  • Nước nguyên chất, gỗ khô, không khí, nhựa, chất dẻo, cao su, … là cac vật liệu cách điện ở điều kiện thường.
II – DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
- Kim loại là chất dẫn điện
  • Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Các electron đó gọi là electron tự do.
  • Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng
dong-dien-trong-kim-loai-jpg.5038
 

Bình luận bằng Facebook