HL.2. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
on-tap-bon-phep-tinh-trong-pham-vi-jpg.4639

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tính

 • Đặt tính
 • Thực hiện phép tính theo quy tắc đã học.
Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức
 • Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì thực hiện từ trái sang phải.
 • Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải.
Dạng 3: Tìm x
 • Muốn tìm số hạng còn thiếu ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
 • Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ.
 • Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.
 • Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
 • Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.
 • Muốn tìm số chia chưa biết ta lấy số bị chia chia cho thương.
Dạng 4: Tính nhanh
 • Cách tính nhẩm với các số tròn chục nghìn, tròn nghìn…
 • Tính nhanh với các số tròn chục.
Dạng 5: Hoàn thành phép tính
Tìm các chữ số thích hợp để hoàn thiện phép tính.
 • Phép cộng, phép trừ: Thực hiện tìm các số còn thiếu theo thứ tự từ phải sang trái ( từ hàng đơn vị đến các hàng kế tiếp)
 • Phép nhân, chia: Thực hiện tìm các chữ số còn thiếu theo thứ tự từ trái sang phải. ( từ hàng lớn nhất về hàng đơn vị)
Dạng 6: Toán đố
 • Đọc và phân tích đề bài;
 • Lưu ý cách giải một số dạng toán như tìm một trong các phần bằng nhau của một số; gấp một số lên nhiều lần…
 • Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự