Giải bài tập sgk sinh học chương 6.II Sự phát sinh và phát triển

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 32. Nguồn gốc sự sống

 1. Giải bài 5 trang 139 SGK sinh học lớp 12 phần: Nguồn gốc sự sống
 2. Giải bài 4 trang 139 SGK sinh học lớp 12 phần: Nguồn gốc sự sống
 3. Giải bài 3 trang 139 SGK sinh học lớp 12 phần: Nguồn gốc sự sống
 4. Giải bài 2 trang 139 SGK sinh học lớp 12 phần: Nguồn gốc sự sống
 5. Giải bài 1 trang 139 SGK sinh học lớp 12 phần: Nguồn gốc sự sống
 6. Giải bài "các hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ các chất vô cơ" trang 139 SGK sinh học lớp 12 phần: Nguồn gốc sự sống
Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 1. Giải bài 5 trang 143 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 2. Giải bài 4 trang 143 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 3. Giải bài 3 trang 143 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 4. Giải bài 2 trang 143 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 5. Giải bài 1 trang 143 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34. Sự phát sinh loài người
 1. Giải bài 6 trang 148 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người
 2. Giải bài 5 trang 148 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người
 3. Giải bài 3 trang 148 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người
 4. Giải bài 2 trang 148 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người
 5. Giải bài 1 trang 148 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người
 6. Giải bài "Hãy tìm các đặc điểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng" trang 144 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook