Giải bài 8 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 8 trang 76 sgk hóa học 10 Luyện tập Liên kết hóa học
a) Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong các nguyên tố sau đây những nguyên tố nào có cùng cộng hóa trị trong các oxit cao nhất:
Si, P, Cl, S, C,N, Se, Br.
b) Những nguyên tố nào sau đây có cùng cộng hóa trị trong các hợp chất khí với hidro
P, S, F, Si, Cl, N, As, Te.
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Những nguyên tố có cùng cộng hóa trị trong các oxit cao nhất
RO$_{2}$ R$_{2}$O$_{5 }$RO$_{3}$ R$_{2}$O$_{7}$
Si, C P,N S, Se Cl, Br
b) Những nguyên tố có cùng cộng hóa trị trong hợp chất khí với hidro :
RH$_{4}$ RH$_{3}$ RH$_{2 }$RH
Si N, P, As S, Te F, Cl
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook