Giải bài 6 trang 87 sgk hóa học 10 Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 6 trang 87 sgk hóa học 10 Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ:
Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.
Học Lớp hướng dẫn giải
Ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :
giai-bai-6-trang-87-sgk-hoa-hoc-10-jpg.2520

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :
CaO + CO$_{2}$ → CaCO$_{3}$
Na$_{2}$O + H$_{2}$O → 2NaOH
SO$_{3}$ + H$_{2}$O → H$_{2}$SO$_{4}$.