Giải bài 5 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 5 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO$_{2}$, H$_{2}$O, SO$_{3}$, NO, NO$_{2}$, Na$^{+}$, Cu$^{2+}$, Fe$^{2+}$, Fe$^{3+}$, Al$^{3+ }$, NH$_{4}$$^{+}$
Học Lớp hướng dẫn giải
Số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau:
\(\mathop C\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _2},{\mathop {\,\,H}\limits^{ + 1} _2}\mathop O\limits^{ - 2} ,\,\,\mathop {\,S}\limits^{ + 6} {\mathop O\limits^{ - 2} _3},\,\,\mathop {\,N}\limits^{ - 3} {\mathop H\limits^{ + 1} _3},\,\,\mathop {\,N}\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2} ,\,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _2}\)
Cu$^{2+}$ có số oxi hóa là +2
Na$^{+}$ có số oxi hóa là +1
Fe$^{2+}$ có số oxi hóa là +2
Fe$^{3+}$ có số oxi hóa là +3,
Al$^{3+}$ có số oxi hóa là +3.
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook