Đề thi thử sinh học lần 1 năm 2020 trường Thuận Thành 1 tỉnh Bắc Ninh

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
7scv giới thiệu đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh. Nội dung chính đề thi thử sinh học:

Câu 1: Khi để cá lên cạn thì cá sẽ nhanh bị chết, vì
A. làm cho bề mặt trao đổi khí giãn ra nên không trao đổi khí được.
B. các phiến mang cá bị xẹp xuống làm giảm bề mặt trao đổi khí, mang cá bị khô nên không
hô hấp được.
C. làm cho da của cá bị khô nên không trao đổi khí được.
D. nhiệt độ trên cạn cao hơn nên không lấy được oxi.

Câu 2: Giải thích câu thành ngữ: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe sấm dậy phất cờ mà lên”
A. Vụ chiêm nhiệt độ cao, hoạt động vi sinh vật diễn ra mạnh phân hủy chất hữu cơ làm tăng
dinh dưỡng trong đất.
B. Vào vụ mưa, lúa ở giai đoạn 3-4 tuần tuổi nên khả năng sinh trưởng mạnh, tốc độ phát triển
là cao nhất.
C. Vụ chiêm là vụ khô hạn, sau cơn mưa đầu mùa lượng nước dồi dào cây lúa sinh trưởng phát
triển tốt.
D. Trong cơn mưa đầu mùa, N2 dưới điều kiện tia lửa điện và nước sẽ tạo thành NO3 làm tăng lượng đạm cung cấp cho cây

Câu 3: Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút. Giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần lượt chiếm tỉ lệ là: 1 : 3 : 4. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng
(1). Chu kì hoạt động của tim bắt đâu từ pha co tâm thất, sau đó là pha co tâm nhĩ và cuối cùng là pha dãn chung.
(2). Thời gian một chu kì tim là 0,0833s.
(3). Tổng thời gian tâm nhĩ và tâm thất co bằng với thời gian pha dãn chung.
(4)Trong chu kì, thời gian tâm nhĩ và tâm thất nghỉ ngơi lần lượt là: 0,0729s và 0,0521s.
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 4: Giả sử có 3 tế bào vi khuẩn E. coli được đánh dấu bằng N15 ở cả hai mạch đơn. Người ta nuôi cấy trong môi trường chứa N14 trong 3 giờ. Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian thế hệ của vi khuẩn là 20 phút. Biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu nhận định sau đây sai?
(1) số phân tử ADN vùng nhân thu được sau 3 giờ là 1536.
(2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N14 thu được sau 3h là 1533
(3) Số phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14 thu được sau 3h là 1530
(4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 thu được sau 3h là 6
A. 1
B. 4
C. 3
D. 2

Câu 5: Khi nói về cảm ứng ở thực vật, có các hiện tượng sau:
(1) Đỉnh sinh trưởng của thân cành luôn hướng về phía có ánh sáng.
(2) Hệ rễ của thực vật luôn đâm sâu vào trong lòng đất để lấy nước và muối khoáng.
(3) Khi có va chạm, lá cây xấu hổ cụp lại.
(4) Hoa nghệ tây và hoa tuy lip nở và cụp theo nhiệt độ môi trường.
(5) Hoa bồ công anh nở ra lúc sáng sớm và cụp lại vào chiều tối.
Có bao nhiêu hiện tượng là ứng động sinh trưởng ở thực vật
A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 6: Câu nào sau đây không đúng về hướng trọng lực của cây?
A. Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng cùng chiều với trọng lực gọi là hướng trọng lực âm
B. Hướng trọng lực giúp rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.
C. Đỉnh rễ cây sinh trưởng vào đất gọi là hướng trọng lực dương.
D. Phản ứng của cây đối với trọng lực được gọi là hướng trọng lực hay hướng đất.

Câu 7: Thực vật hạt kín có kiểu gen Aa. Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình giảm phân và thụ tinh đều diễn ra bình thường. Kiểu gen trong tế bào phôi nhũ của hạt là:
A. AAA, AAa hoặc Aaa
B. AA và aa
C. AAA, Aa và aa
D. AAA, AAa, Aaa hoặc aaa

Câu 8: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của thực vật?
A. Cây có thể trực tiếp hấp thụ được NO và NO2
B. Cây có thể trực tiếp hấp thụ được nito hữu cơ và nito khoáng từ đất.
C. Rễ cây chỉ hấp thụ nito khoáng từ đất dưới dạng NO3
D. Thực vật có khả năng hấp thụ nito phân tử.

Câu 9: Bạn tiến hành ngâm hạt ngô có phôi còn sống và hạt ngô bị luộc làm chết phôi vào dung dịch xanh methylen (độc cho tế bào). Sau một thời gian 1 giờ bạn sẽ thu nhận được kết quả nào dưới đây?
A. Phôi hạt ngô sống màu xanh, hạt ngô chết màu trắng.
B. Phôi hạt ngô sống màu trắng, hạt ngô chết màu xanh.
C. Cả hai loại đều có phôi màu xanh.
D. Cả hai loại đều có phôi màu trắng.

Câu 10: Những hoocmôn môn ức chế sự sinh trưởng của thực vật là?
A. auxin, xitôkinin.
B. axit abxixic, gibêrelin.
C. gibêrelin, êtylen.
D. etylen, axit abxixic.

Câu 11: Bộ phận trong cây có nhiều kiểu hướng động
A. Thân
B. Hoa
C. Rễ
D. Lá

Câu 12: Quá trình chuyển hóa thành 2 do sự hoạt động của nhóm Vi khuẩn
A. cố định nitơ.
B. nitrat hóa.
C. amôn hóa.
D. phản nitrat hóa

Câu 13: Hình thức hô hấp của châu chấu là:
A. hô hấp bằng hệ thống ống khí.
B. hô hấp bằng mang.
C. hô hấp bằng phổi.
D. hô hấp qua bề mặt cơ thể

Câu 14: Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ khi có va chạm là do
A. Giảm nồng độ K+
B. Giảm nồng độ Ca2+.
C. Tăng nồng độ K+
D. Tăng nồng độ Ca2+

Câu 15: Nhận xét nào không đúng về sự thay đổi huyết áp trong hệ mạch?
A. Càng xa tim huyết áp càng giảm.
B. Huyết áp đo được có trị số cực đại lúc tâm thất co.
C. Tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp.
D. Huyết áp ở mao mạch là thấp nhất.

Câu 16: Thân cây đậu cô ve quấn quanh một cọc rào là ví dụ về:
A. hướng sáng
B. hướng động
C. ứng động sinh trưởng
D. ứng động không sinh trưởng
 
Sửa lần cuối: