Đáp án đề thi THPT quốc gia tất cả các môn của BGD&ĐT

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
7scv tổng hợp đề thi và đáp án chính thức tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức từ năm 2002 đến 2020.
dap-an-de-thi-thpt-quoc-gia-tat-ca-cac-mon-png.10133

Kỳ thi THPT quốc gia mối năm được nhận xét nghiêm túc, không quá áp lực, đề thi có phần dễ, nhưng vẫn có câu khó dành cho thí sinh xét tuyển đại học. Đây là tài liệu cực kì quan trọng, nó giúp giáo viên, học sinh ôn luyện hiệu quả, bám sát cấu trúc đề thi chính thức năm nay. Mời quý thầy cô, thí sinh theo dõi đề thi và đáp án chính thức các môn thi THPT quốc gia do bộ giáo dục công bố.

Năm 2020:
Năm 2019:
=>Đề chính thức
=>Đề minh họa
Năm 2018:
=>Đề chính thức
=>Đề minh họa
Năm 2017:
=>Đề chính thức
=>Đề Tham Khảo
=>Đề Thử Nghiệm
=>Đề minh họa

Năm 2016:

Năm 2015:
=>Đề minh họa
=>Đề chính thức
Năm 2014:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối A1:
Môn toán
Môn lý
Môn Anh
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga
Môn Tiếng Nhật
Môn Tiếng Đức
 • Đề thi cao đẳng
Toán Học
Vật Lý
Hóa Học
Tiếng Anh
Ngữ Văn
Sinh Học
Lịch Sử
Địa Lí
Tiếng Pháp
Tiếng Nga
Tiếng Đức

Năm 2013:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối A1:
Môn toán
Môn lý
Môn Anh
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga
Môn Tiếng Nhật
Môn Tiếng Đức
 • Đề thi cao đẳng
Toán Học
Vật Lý
Hóa Học
Tiếng Anh
Ngữ Văn
Sinh Học
Lịch Sử
Địa Lí
Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật
Tiếng Nga
Tiếng Đức

Năm 2012:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối A1
Môn toán
Môn lý
Môn Anh
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga
Môn Tiếng Nhật
Môn Tiếng Đức
 • Đề thi cao đẳng
Toán Học
Vật Lý
Hóa Học
Tiếng Anh
Ngữ Văn
Sinh Học
Lịch Sử
Địa Lí
Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Nga

Năm 2011:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lí
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga
Môn Tiếng Nhật
Môn Tiếng Đức
 • Đề thi cao đẳng
Toán Học
Vật Lý
Hóa Học
Tiếng Anh
Ngữ Văn
Sinh Học
Lịch Sử
Địa Lí
Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Nga

Năm 2010:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga
Môn Tiếng Nhật
Môn Tiếng Đức
 • Đề thi cao đẳng
Toán Học
Vật Lý
Hóa Học
Tiếng Anh
Ngữ Văn
Sinh Học
Lịch Sử
Địa Lí
Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Nga

Năm 2009:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga
Môn Tiếng Nhật
Môn Tiếng Đức
 • Đề thi cao đẳng
Toán Học
Vật Lý
Hóa Học
Tiếng Anh
Ngữ Văn
Sinh Học
Lịch Sử
Địa Lí
Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật
Tiếng Nga
Tiếng Đức

Năm 2008:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga
Môn Tiếng Nhật
Môn Tiếng Đức
 • Đề thi cao đẳng
Toán Học
Vật Lý
Hóa Học
Tiếng Anh
Ngữ Văn
Sinh Học
Lịch Sử
Địa Lí
Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Nhật
Tiếng Nga
Tiếng Đức

Năm 2007:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga

Năm 2006:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga

Năm 2005:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga

Năm 2004:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga

Năm 2003:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga

Năm 2002:
 • Đề thi chính thức khối A:
Môn toán
Môn lý
Môn Hóa
 • Đề thi chính thức khối B
Môn Toán
Môn Hóa học
Môn sinh học
 • Đề thi chính thức khối C
Môn Văn
Môn Lịch Sử
Môn Địa Lý
 • Đề thi chính thức khối D
Môn Toán
Môn Văn
Môn Tiếng Anh
Môn Tiếng Trung
Môn Tiếng Pháp
Môn Tiếng Nga
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook